Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) részletesen szabályozza a VOLVOX Kft. mint eladó (továbbiakban: Eladó) által forgalmazott termékek adásvételének, illetve az Eladó által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit.

Jelen ÁSZF 2017. május 25. napjától hatályos, azt Eladó a weboldalán ezen a napon közzéteszi.

ÁSZF – letölthető verzió: feltöltés alatt

Eladó adatai:

Cégnév: VOLVOX Kft.

Székhely: 6200 Kiskőrös, Szendrey Júlia utca 3/1.

Adószám: 10641701-2-03

Cégjegyzékszám: 03-09-104733

E-mail: volvox@volvox.hu

Web: www.volvox.hu

Irányadó jogszabály:

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300005.TV

 1) Általános megállapítások, fogalmak

Jelen ÁSZF valamennyi egyedi szerződésre irányadó, azok része, feltéve, hogy Eladó és Vevő közös, írásbeli megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik. Eltérés esetén az írásban rögzítettek az irányadóak.

Eladó fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF rendelkezéseit részben vagy egészben megváltoztassa.

Vevőnek minősül minden olyan személy, aki az oldalon feltüntetett elérhetőségek egyikén (pl. e-mail, telefon) felveszi Eladóval a kapcsolatot és megrendelést ad le, vásárlási szándékkal felkeresi Eladó irodáját, egyedi szerződést ír alá, a leszállított árut birtokba veszi vagy az áru ellenértékének megfizetésére kötelezettséget vállal (szállítólevélen vagy a számlán szereplő Vevő).

Eladó megrendelést kizárólag írásban (e-mail) fogad el.

Az oldalon felsorolt termékek borászati terméknek minősülnek, ezért vásárlásuk Borkísérő okmány kiállításához kötött!

A dokumentum kiállításához szükséges adatokat az ÁSZF 3) pontja tartalmazza.

2) ÁSZF elfogadása

Az ÁSZF megismerése és elfogadása az Eladó által kínált termékek megvásárlásának előfeltétele. Elfogadásnak minősül, ha a Vevő a termék megvásárlására ajánlatot tesz, az Eladó által kiküldött árajánlatot elfogadja, az árut birtokba veszi, a vételárat akár csak részben is teljesíti.

3) Szerződés létrejötte

Amennyiben Látogató felveszi a kapcsolatot Eladóval, majd megrendelést ad le, amit Eladó e-mailben visszaigazol, adásvételi szerződés jön létre Eladó és Vevő között. Ha a megrendelést követő 48 órán belül Vevő e-mail címére nem érkezik meg Eladó megrendelés - visszaigazolása, vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni. Vevő elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó.

Amennyiben a megvásárolni kívánt árumennyiség nettó összértéke meghaladja az 500.000,- Forintot, Eladó Értékesítési szerződést készít elő, melyet Vevő és Eladó aláírásával lát el.

Szükséges adatok:

Cég/vállalkozó esetében     -       cégnév, székhely, kapcsolattartó neve, e-mail cím, adószám, jövedéki engedélyszám vagy VPID szám, adóraktár címe és engedélyszáma

Magánszemély esetében    –        név, lakcím, adóazonosító jel

4) Rendelés lemondása

Visszaigazolt megrendelés lemondására kizárólag írásban (e-mail) van lehetőség.

5) Termékek, szolgáltatások és árak

Az oldalon felsorolt termékek borászati terméknek minősülnek, ezért vásárlásuk Borkísérő okmány kiállításához kötött!

Eladó árai nettó 1 kg árura, ÁFA nélkül, Forintban vagy euróban (az Eladó által Vevőnek küldött árajánlat szerint) értendők, a megjelölt időpontig vagy a készlet erejéig érvényesek.

Termékeink előre csomagoltak, ezért nem áll módunkban megbontani! Előzetes egyeztetést követően az áru kiszállítását is vállaljuk, melynek díját az árajánlatban szereplő egységár minden esetben tartalmazza.

Kérésre névre szóló Borszármazási bizonyítványt biztosítunk Vevőink részére, amivel kapcsolatban bővebb tájékoztatás telefonon is kérhető Munkatársainktól. Az erre vonatkozó igényt a megrendelés leadásakor kell jelezni.

6) Teljesítés és Fizetés

A kísérő okmány jellegéből adódóan Futárszolgálattal történő kiszállításra nincs mód!

Vevő a megrendelt árut kérheti kiszállítással (előzetes egyeztetés és megállapodás függvénye) vagy személyesen is átveheti a székhelyen (6200 Kiskőrös, Szendrey Júlia utca 3/1.). Az áru kiszállításáról a Volvox Kft. vagy a kiszállítással megbízott Fuvarozó cég Munkatársai gondoskodnak. Amennyiben a szállítás megkezdéséhez EKÁER szám igénylése szükséges, az Eladó feladata.

Magyarország területén kívüli kiszállításra nincs mód!

Az árut kísérő szállítólevél és borkísérő okmány teljesítési igazolásnak is minősül.

Vevő köteles az áru átvételekor annak sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

A fizetési módot - díjbekérő alapján banki előreutalás, készpénz, teljesítést követő átutalás - minden esetben előre szükséges egyeztetni. Első vásárlás alkalmával készpénzben vagy díjbekérő alapján előre utalással kell kiegyenlíteni a megrendelt áru ellenértékét.

Előre utalás esetén előlegszámlát állítunk ki, melynek összege a végszámla összegéből levonásra kerül. Készpénzben történő fizetés esetén az ellenérték átvételekor bevételi pénztárbizonylatot állítunk ki. Utólagos fizetés (teljesítést követő átutalás) esetén az áru a teljes vételár kifizetéséig az Eladó tulajdonát képezi. Késedelmes fizetés esetén 30% késedelmi kamatot számítunk fel!

Bankkártyás fizetésre irodánkban nincs lehetőség!

7) Szavatosság

A Vevő által megrendelt termékekre a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: új Ptk.) 6:159. § szabályai szerint Szolgáltató szavatosságot vállal. Hibás teljesítés esetén Vevő kifogásáról személyesen vagy írásban (postai levél vagy elektronikus üzenet formájában) tájékoztatja Eladót.

A bejelentéshez szükséges adatok:

- Vevő neve és címe

- megvásárolt termék megnevezése, vételára

- vásárlás időpontja

- a hiba leírása és bejelentésének időpontja

- a Vevő által érvényesíteni kívánt igény

A megrendelt áru mennyiségét Vevő az átvételkor köteles ellenőrizni, hiány esetén azt az Eladó felé jelezni, és a mennyiséggel kapcsolatos szavatossági igényét az átvétel napján köteles Eladóval írásban közölni. A szerződés tárgyát képező termékek minőségét Vevő 2 munkanapon belül köteles ellenőrizni, illetve szavatossági igényét is ezen határidőn belül köteles Eladó felé benyújtani. A határidők elmulasztása mindkét esetben jogvesztéssel jár.

Eladó az új Ptk. szabályai szerint a hibás terméket elsősorban kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, úgy a Vevő választása alapján árengedményt ad, vagy Vevő a megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését. Eladó a szállítási költséget nem téríti meg.