ADATVÉDELEM

ADATVÉDELEM

A www.volvox.hu weboldal használatához a Látogatónak semmilyen adatot nem kell megadnia. Abban az esetben viszont, ha a Látogató igénybe kívánja venni a weboldal üzemeltetője által kínált szolgáltatások bármelyikét, bizonyos adatok megadása szükséges.

VOLVOX Kft. (továbbiakban: Üzemeltető, Adatkezelő) értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a megadott adatokat (árajánlat elkészítése és kiküldése, megrendelések teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, számlázás, hírlevél küldése).

A tárolt adatokat harmadik fél részére nem adja ki, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozóként működik közre pl. Fuvarozó, aki a kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni.

Az adatkezelő elérhetőségei:

 Cégnév: VOLVOX Kft.

Székhely: 6200 Kiskőrös, Szendrey Júlia u. 3/1.

Tel.: +36-78/513-925

E-mail: volvox@volvox.hu

Web: http://www.volvox.hu

Az adatkezelés jogalapja:

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV

Hozzájárulás az adatkezeléshez:

Látogató a kapcsolatfelvétellel egyértelműen hozzájárul adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: azon Látogatók, akik a weboldalon feltüntetett elérhetőségek bármelyikén Üzemeltetővel kapcsolatba lépnek

Adatfelvétel történhet: személyes találkozó, telefonos, illetve írásos (e-mail) megkeresés alkalmával

A kezelt adatok köre: a Látogatók által az első kapcsolatfelvétel (telefon, személyes vagy e-mail) során megadott, az árajánlat elkészítéséhez, illetve a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok

- név vagy cégnév

- cég esetén kapcsolattartó neve

- e-mail cím

- telefonszám

- adószám vagy adóazonosító jel

- jövedéki és adóraktári engedélyszám

- számlázási adatok (ország, irányítószám, város, utca, közterület jellege, házszám,)

- szállítási adatok, amennyiben az eltér a számlázási adatoktól (Név, ország, irányítószám, város, utca, közterület jellege, házszám)

Az adatgyűjtés célja: írásos árajánlat előkészítése és kiküldése, megrendelés teljesítése, számlázás, rendelési feltételek későbbi bizonyítása, hírlevél kiküldése

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

- a VOLVOX Kft. kereskedelmi és pénzügyi munkatársai

- az áru kiszállításával megbízott Szállítmányozó cég (továbbiakban: Fuvarozó) munkatársai

Az Adatkezelő minden elvárható módon (pl.: berendezések, eszközök védelme megrongálódástól, megsemmisüléstől, lopástól, adatok biztonsági mentése, helység tűzvédelme, szünetmentes áramforrás használata, kommunikációs hálózat védelme, tűzfal használata, vírusvédelem, hozzáférések korlátozása jelszavas védelemmel) védi Partnerei, Vevői személyes adatait.

Felhívjuk a Látogatók figyelmét, hogy az oldalon olyan utalás, link található, melyre kattintva (ideértve a bejelentkezési, megosztási lehetőségre mutató gombokat, logókat is) a Felhasználó más szolgáltatók által fenntartott oldalakra kerülhetnek át, ahol az Adatkezelő semmilyen befolyással nem bír a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Ilyen esetekben javasoljuk, hogy mindenképpen olvassák el ezeknek az oldalaknak a használatára érvényes adatkezelési szabályokat. Jelen Adatvédelmi tájékoztató csak az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalra érvényes!

Személyes adatainak kezelésére tekintettel a Látogatók bármikor jogosultak az adatkezelésről tájékoztatást kérni, melyre a VOLVOX Kft. 30 napon belül írásban válaszol. Amennyiben azt észlelik, hogy személyes adataik nem felelnek meg a valóságnak, kérhetik azok helyesbítését. Jogosultak továbbá személyes adataik törlését és zárolását kérni, melynek a VOLVOX Kft. haladéktalanul eleget tesz.

Fogyasztói panaszügyintézés írásban, illetve telefonon történik, a volvox@volvox.hu e-mail címen vagy a +36-78/513-925 (nem emelt díjas) telefonszámon.

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását is kezdeményezheti Felhasználó. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület (6000 Kecskemét, Árpád krt. 4., levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf. 228, e-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu).

Felhasználó jogai megsértése esetén Adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Tel.: +36-1/391-1400

Fax: +36-1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: http://www.naih.hu